Folketinget har vedtaget en række låneordninger for A-skat og am-bidrag til små og mellemstore samt store virksomheder. Virksomheden kan søge om et rentefrit lån, der svarer til det beløb, den rettidigt har indberettet eller indberetter i A-skat og am-bidrag for de perioder, lånene dækker over. Der er i alt vedtaget tre A-skattelån.

Virksomheder, som kan søge om A-skattelån, har modtaget eller vil modtage brev direkte fra Skattestyrelsen via e-Boks.

Ansøgningsperioder for aktuelle A-skattelån:

Læs mere på skat.dk

Læs mere på Skatteministeriet.dk