Links

Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen arbejder for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne og bidrager derigennem til at løse udfordringer med at skabe øget vækst og nye arbejdspladser i hele Danmark. Det er fundamentet for vores velfærd og velstand.

SKAT

På SKAT´s hjemmeside har man mulighed for følgende:

Området Borger indeholder information til lønmodtagere og andre skatteydere m.v. Herunder også login til TastSelv Borger, med online-beregninger af personlig skat mv.

Området Erhverv indeholder informationer mv. vedr. virksomheder og selskaber.
Herunder også login til TastSelv Erhverv med indberetningssystemer vedrørende moms, A-skat, selskabsskat og E-indkomst mv.

FSR Danske revisorer

FSR – danske revisorer er en organisation inden for revision, regnskab, skat  og virksomhedsøkonomi, og repræsenterer revisorbranchen i Danmark.

FSR – danske revisorer har cirka 5.000 personlige medlemmer og ca. 600 revisions- og rådgivningsvirksomheder.

Revisorbranchen omsætter for cirka 15 milliarder kroner og beskæftiger cirka 14.000 medarbejdere.

Vores samarbejdspartnere