Om Revision Thy

Om os

Vi er et registreret revisionsfirma, som er centralt beliggende i Thisted tæt på vore samarbejdspartnere. Revisoren er i dag kundens kernerådgiver.

Hovedparten af Revision Thy’s kunder er mindre og mellemstore virksomheder spredt ud over stort set alle brancher og virksomhedstyper for eksempel håndværk, transport, handel, industri, ejendomme med videre. Vi yder assistance indenfor alle grene af erhvervet omfattende primært bogføring, regnskab, revision og budgettering, men også generationsskifte, omstrukturering, virksomhedsomdannelser, dødsboer med videre.

Daglig sparringspartner

Et andet centralt område er økonomisk og skattemæssig rådgivning, hvor vi er vore kunders daglige sparringspartnere med tæt og løbende kontakt samt information.

Mød vores team

Vi yder endvidere i stort omfang rådgivning og budgetbistand ved opstart af ny virksomhed, hvilket ofte foregår i tæt samarbejde med offentlige etableringsvejledere, således at nyetablerede kunder får tilskud til bistand ved opstart.

Også på IT-området følger vi udviklingen, og vore medarbejdere har kendskab til mange bogføringsprogrammer. Gennemgang af kundens egen IT-bogføring vil således efter kundens ønske kunne foregå hos kunden på dennes IT-anlæg eller ved elektronisk overførsel af data til vort IT-system. Vi tilbyder også fjernsupport. Ved Uniconta og Economic er vores specialist behjælpelig med installation, opsætning og oplæring.

Vort medlemskab i Revisorgruppen MidtVest sikrer, at vi til enhver tid kan styrke og sikre vort faglige niveau. Vi er en kvalitetsstyret virksomhed, hvilket er kundens garanti for sikre og effektive arbejdsgange. Målet er således både nuværende og kommende kunders tilfredshed, som tillige skal sikres via højt fagligt niveau og god service. Revision Thy –  beskæftiger ud over 1 indehaver, 3 revisorer .

Forretningsbetingelser for Revision Thy 

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse, uanset karakter og omfang, fra Revision Thy, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.