Indefrosne feriepenge

Som et forsøg på at få gang i den danske økonomi, har regeringen besluttet at du har mulighed for at få udbetalt en del af de indefrosne feriepenge. Det drejer sig om de feriepenge du har optjent i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020. Ansøgning om udbetaling kan ske fra oktober 2020 og […]

Mulighed for ny momslåneordning

Der er indgået en aftale om en ny momslånsordning, hvor de små og mellemstore virksomheder får mulighed for at låne den moms, de skal afregne den 1. marts rentefrit frem til 1. februar 2022. Ansøgningsperioden for lånet løber fra den 17. marts til 14. april 2021. Lånes skal tilbagebetales den 1. februar 2022. Lånebeløbet svarer […]

A-skattelån til virksomheder

Folketinget har vedtaget en række låneordninger for A-skat og am-bidrag til små og mellemstore samt store virksomheder. Virksomheden kan søge om et rentefrit lån, der svarer til det beløb, den rettidigt har indberettet eller indberetter i A-skat og am-bidrag for de perioder, lånene dækker over. Der er i alt vedtaget tre A-skattelån. Virksomheder, som kan […]